Filtration

Wanted business agents in the following markets: metallurgy, chemical, food and beverage, water treatment and paper related industries, liquid filtration and hydraulic and lubrication filters:

Heilongjiang, Jilin, Liaoning, NeiMonggol, Shaanxi, Shanxi, Guangxi, Jiangxi, Fujian, Hunan the whole province coverage.

Jiangsu province: Nanjing, Nantong, Zhangjiagang, Suzhou, Wuxi.

Anhui province: Hefei, Wuhu.

Hubei province: Wuhan, Jingzhou, Yichang.

Zhejiang province: Hangzhou, Ningbo.

Guangdong province: Shenzhen.

Please call:021-52000422 or email JingboYi@Eaton.com for more information.